dimarts, 7 de maig de 2019

DECÀLEG DE PROPOSTES PER LA CULTURA I EL PATRIMONI


DECÀLEG DE PROPOSTES PER LA CULTURA I EL PATRIMONI

1.- Protegir, vetllar i conservar el patrimoni històric, artístic, etnològic, arqueològic, paisatgístic i el patrimoni natural, així com els seus elements més característics existents a la comarca.

 
2.- Promoure la investigació científica rigorosa, valoritzar i difondre la història i el patrimoni artístic, etnològic, arqueològic, literari, natural i paisatgístic del Pla d’Urgell.

 
3.- Complir amb les lleis de memòria històrica.

 
4.- Impulsar i promoure la creació artística a la comarca del Pla d’Urgell dotant de recursos els autors i les autores comarcals, a més de crear espais que fomentin la creació, l’exhibició i la difusió artística d’autors de la comarca.

 
5.- Potenciar les institucions i les entitats culturals i fomentar-ne la seva coordinació i treball en xarxa a escala comarcal.

 
6.- Complir amb la Llei d’Arxius i Documents al territori, potenciant l’ingrés de tota documentació d’interès històric i social a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell per tal d’afavorir la seva protecció, conservació, estudi i difusió de cara a les properes generacions.

 
7.- Acostar als centres educatius el coneixement dels diferents elements patrimonials i artístics de la pròpia comarca per tal de reforçar la pròpia identitat comarcal i la cohesió entre els seus habitants.

 
8.- Crear un espai comarcal de dinamització i foment de la recerca i la difusió d’estudis i creació artística com pot ser un museu comarcal.

 
9.- Potenciar i fer més visible el paper de la dona en la recerca, difusió i creació artística.

 
10.- Contribuir a crear un clima de canvi social on el patrimoni sigui vist com un valor explotable de manera sostenible i que hagi de tenir un retorn vers la ciutadania.

Pla d'Urgell, primavera de 2019


1 comentari: