divendres, 5 d’agost de 2016

DOS INVESTIGADORS DE MASCANÇÀ CONFIRMEN L'AUTORIA D'UNA OBRA CONSERVADA A PARÍS
Els doctors Joan Yeguas i Gassó i Albert Martínez i Elcacho, membres de Mascançà, han publicat al darrer número de la revista científica Miscel·lània Litúrgica Catalana una important descoberta sobre la il·luminació del llibre manuscrit d’època medieval Saltiri anglocatalà. L’obra es troba conservada a la Biblioteca Nacional de França a París i fins ara se’n desconeixia l’autoria de la part il·lustrada. Les hipòtesis sobre la seva autoria eren diverses, inclosa l’autoria de Ferrar Bassa, però Martínez Elcacho i Yeguas l’han confirmat a partir de la documentació trobada.
 
D'esquerra a dreta: Joan Yeguas i Gassó i Albert Martínez Elcacho.
Les Jornades de Mascançà, punt de partida
Fruit de les Jornades d’Estudis organitzades per Mascança a Mollerussa el 2014, els dos autors es van posar a treballar en documentació relacionada amb aquesta obra. El resultat ha estat la confirmació de l’autoria de les il·lustracions pel pintor Ferrer Bassa. No obstant aixòi , aquesta no ha estat l’única descoberta dels dos historiadors. En primer lloc, la identificació de l’autoria ha permès establir una cronologia del còdex. I en segon lloc, s’ha pogut identificar el seu promotor, que inesperadament, va ser l’infant Pere d’Aragó i d’Anjou. 

Ferrer Bassa, escena de saqueig i matances, fol. 103v, 1346-1348.
Biblioteca Nacional de França, París (fotografia: © M. Moleiro ed.)
Aquesta relació amb la casa comtal catalana ha fet que els autors hagin publicat part de la descoberta també al llibre L’infant Pere d’Aragó i d’Anjou molt graciós e savi senyor amb el títol “L’infant Pere i Ferrer Bassa: el Saltiri Anglocatalà, una obra cabdal de la miniatura gòtica catalana”, editat per l'historiador de l'art Toni Conejo.

El Saltiri anglocatalà obra cabdal de la miniatura gòtica


El saltiri havia estat iniciat a Anglaterra entre 1170 i 1190 i acabat a la Catalunya del segle XIV  amb l’afegit de les escenes. Aquesta darrera part és la treballada per Martínez Elcacho i Yeguas que daten entre finals de 1346 i mitjan 1348, dates d’inici i final dels treballs del pintor gòtic Ferrer Bassa.

Portada del llibre.

Martínez Elcacho i Yeguas, investigadors del Pla d'Urgell
Albert Martínez Elcacho és doctor en història medieval per la Universitat de Lleida i professor de secundària. Joan Yeguas és doctor en història de l'art, especialista en escultura renaixentista i barroca, treballa de conservador al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Els dos són socis de Mascançà, Yeguas és a més a més el president de l'entitat. L'article presentat situa els dos pladurgellencs entre els investigadors més destacats en la matèria i certifica el paper de Mascançà com a punt de trobada d'investigadors comarcals i de garantia de qualitat.
 

Més informació:

-        


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada