divendres, 28 de novembre del 2014

L'OCUPACIÓ BORBÒNICA DEL PLA D'URGELL DESPRÉS DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓEl membre de Mascançà Esteve Mestre exposava a les 5es Jornades d'Estudis un treball sobre l’ ocupació militar que patí la La Plana d’Urgell després de la Guerra de Successió. La duresa amb que foren tractats els pobles pels ocupants per cobrar impostos i el cadastre, acompanyat d’una sequera d’anys i altres avatars climatològics feren que la vida als pobles de la Plana fos tota una tragèdia durant aquells anys que anaren des de l’ any 1714 al 1725.
Esteve Mestre, al mig, en plena exposició. Foto: Josep M. Cabau.

dimecres, 26 de novembre del 2014

JORDI SOLDEVILA GUANYA EL 25è PREMI JOSEP LLADONOSA

El company Jordi Soldevila ha guanyat el 25è Premi Josep Lladonosa que atorga l'ajuntament d'Alguaire. Soldevila va presentar una obra titulada Aigua, burgesia i catalanisme. Mollerussa la construcció d'una ciutat (1874-1936). El treball veurà la llum el proper 23 d'abril de 2015 amb el diari La Mañana.
Soldevila amb l'estatueta del Premi. Foto: ajuntament d'Alguaire.

dimarts, 25 de novembre del 2014

COM ERA EL PLA D'URGELL EN TEMPS DELS ÀRABS?L'historiador medievalista Jesús Brufal repensava el pla del Mascançà a les 5es Jornades d'Estudis, des d'una proposta innovadora en l’estudi de l’islam medieval a Lleida. L’estudi del Mascançà està aportant novetats interpretatives en la configuració del paisatge islàmic lleidatà. D’aquestes destacava, en primer lloc, la revisió historiogràfica del concepte frontera, i en segon lloc com la cultura islàmica s’adaptava al medi natural per aprofitar els seus recursos per la supervivència dels grups humans que s’hi instal·laven. 
Jesús Brufal, el primer per la dreta. Foto: Josep M. Cabau.
  

dimarts, 18 de novembre del 2014

ES PRESENTEN RESULTATS DE L'EXCAVACIÓ DEL TOSSAL DEL MOLINET (EL POAL)Emili Junyent i JOan B. López, arqueòlegs de la Universitat de Lleida, presentaven alguns resultats de les excavacions al Tossal del Molinet (el Poal) dins el marc de les Jornades d'Estudis del Pla d'Urgell. 

El Tossal del Molinet (El Poal) fou objecte durant la dècada dels anys 70 de vàries campanyes d’excavació per part de l’Institut d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona, els resultats de les quals han estat analitats en diferents treballs d’investigació, però no havien estat mai publicats monogràficament i són, a dia d'avui, molt poc coneguts entre el gran públic. Junyent i López van pretendre omplir aquest buit oferint una síntesi exhaustiva d’aquells treballs a la llum de la recerca actual.
 
Joan López, al mig de la taula. Foto: Josep M. Cabau.
El poblat presentava diferents fases d’ocupació que es situaven entre la primera edat del ferro i l’ibèric ple (750 – 200 a.n.e.) amb una ocupació medieval posterior. Les fases més antigues, d’altra banda les més ben conservades, eren de cabdal importància pel coneixement del procés de formació de la cultura ilergeta. El model suggerit des de Vilars d’Arbeca, sembla ratificat per la descoberta recent de fortaleses semblants al Molí de l’Espígol de Tornabous i sota del Castell de l’Albi: durant la primera edat del ferro, segles VIII-VII a.n.e., el territori s’articulava a partir de centres de poder fortificats que dominaven pocs centenars de quilòmetres quadrats. Però proposaven també contrastar la hipòtesi des del coneixement de les comunitats agrícoles dependents representades pels assentaments no fortificats, cas del Tossal del Molinet.

dimecres, 12 de novembre del 2014

EL WIKI TAKES PLA D'URGELL A VALÈNCIA AMB ESTHER SOLÉ

La marató fotogràfica organitzada pel Centre de Recerques del Pla d'Urgell Mascançà, la Wiki Takes Pla d'Urgell va viatjar fins al 1r Congrés sobre Turisme cultural, desenvolupament local i sostenibilitat organitzat per la Universitat de València. Esther Solé va portar l'experiència fotogràfico-digital al Congrés amb el títol "Wiki takes Pla d'Urgell: fonament del coneixement del patrimoni local a través de la fotografia lliure". Ara el treball s'ha convertit en una publicació de la mateixa Universitat titulat: Turisme cultural, desenvolupament local i sostenibilitat.

 

dimecres, 5 de novembre del 2014

LA INTEGRACIÓ ESCOLAR DE L'ALUMNAT ESTRANGER AL PLA D'URGELLLa professora Olga Bernad exposava en la seva comunicació a les 5es Jornades els resultats d’un estudi realitzat l’any 2011 per l’Observatori Permanent de la immigració Lleida (OPI), centrant-se en l’escolarització i integració escolar dels infants i joves d’origen estranger en la comarca del Pla d’Urgell, concretament en els nivells d’Educació Primària, i Secundària Obligatòria (ESO) i postobligatòria (cicles formatius de grau mitjà i superior). 
Olga Bernad, primera per la dreta, en plena exposició. Foto: Josep M. Cabau.

Bernad partia de dades sociodemogràfiques (IDESCAT i Departament d’Ensenyament), s’ha utilitzades desprès una metodologia eminentment qualitativa mitjançant entrevistes en profunditat a mestres i membres d’equips directius d’escoles i instituts, i a tècnics de l’Administració. Analitzava el discurs dels docents i dels tècnics per tal de conèixer la seva percepció sobre la integració de l’alumnat d’origen immigrat i les seves famílies; les seves actituds i expectatives educatives;  i les mesures adoptades pels centres educatius per afavorir l’acollida i integració d’aquest alumnat i les seves famílies.